14 maart 2017: Childproof presenteert Actieplan Milieu en Gezondheid voor Kinderen

Op 14 maart 2017 stelt de expertengroep Childproof zijn Actieplan Milieu en Gezondheid voor Kinderen. SchoneluchtBXL onderschrijft het plan van de gezondheidsspecialisten volledig.

Vandaag worden ongeboren kinderen blootgesteld aan giftige stoffen. Deze blootstelling gaat onophoudelijk door na de geboorte en belemmert hun genot van het hoogst haalbare niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Bij het overwegen van “kosten en baten” bij preventieve maatregelen mag de politiek het recht op gezondheid van kinderen niet vergeten of naar de achtergrond duwen.

De samenleving moet haar rol spelen om de blootstelling van kinderen aan gevaren voor het milieu te verminderen. Luchtkwaliteit is daar onmiskenbaar één van. Ouders, opvoeders in scholen en kinderopvang, gezondheidswerkers, wetenschappers en overheden, NGO’s en de private sector: zij moeten samenwerken om een beleid te ontwikkelen dat kinderen voor bekende en potentiële milieugevaren beschermt. Een beleid dat gericht is op preventie en sensibilisering, maar ook op een strenge regelgeving.

Wat is Childproof ?
De expertengroep Childproof is een interdisciplinair netwerk van Belgische en Nederlandse middenveldorganisaties en wetenschappers dat zich inzet voor het verbeteren van de leefomgeving van kinderen, en gespecialiseerd is in milieu en gezondheid. www.gezinsbond.be/childproof

Start mee de transitie en kom naar de conferentie!

Childproof nodigt u graag uit voor de presentatie van hun alternatief plan CEHAP. Deelname is gratis.
Datum: dinsdag 14 maart, van 9 tot 13.30 uur.
Plaats: VLEVA, Kortenberglaan 71 – 1000 Brussel
Inschrijven: 1 maart bij nbelmahj@ulb.ac.be (ULB).